Category: animal

Triturus vulgaris

lille_vandsalamander_triturus_vulgaris

På det sidste har jeg brugt en del tid i salamandres selskab. De har (blandt meget andet) fantastisk flotte øjne).

Lately I’ve been spending some time among smooth newts. They have (among other things) amazing looking eyes.